Personuppgiftspolicy

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Policy avseende integritet när du deltar i våra kurser

Denna information kompletterar policyn på https://stockholmradio.se/integritetspolicy/ .

När du registrerar ett användarkonto i vår kursplattform så ingår du ett avtal med Stockholmradio ("vi"/"oss"). Avtalet innebär att vi gör kursplattformen och dess innehåll tillgängligt för att du ska kunna studera på distans. Studierna för SRC är kostnadsfria och du förbinder dig inte till något.

Typ av information, ändamål med behandlingen och dess legala grund.

Kontaktinformation:
För att kunna leverera en bra och personlig upplevelse av våra tjänster behöver vi ditt namn.
Din e-postadress krävs för att kunna använda ditt konto hos oss då den är vårt enda sätt att kommunicera med dig om det skulle behövas.
För användning av VHF-simulatorn behöver vi både ditt namn och personnummer eftersom dina resultat på proven lagras i din profil. När du är godkänd i alla proven får du ett personligt diplom och intyg om godkänt praktiskt prov. Det intyget ska sedan uppvisas vid examinationen.

Rättslig grund:
6.1a: samtycke
6.1b: fullgöra ett avtal
6.1f: berättigade intressen

Dessa uppgifter sparas i max 24 månader efter senaste användning av läroplattformen.

Information om studieresultat
och annan information relaterat till dina studier.

Rättslig grund:
6.1b: fullgöra ett avtal
6.1f: berättigade intressen

Dessa uppgifter sparas i max 24 månader efter senaste användning av läroplattformen.

Beteende- och spårningsdetaljer:
Krävs för att kunna tillhandahålla tjänsterna säkert och tillgängligt. Vi arbetar ständigt med säkerheten och loggar aktiviteten i våra tjänster för att se att de används på rätt sätt och fungerar som de ska.

Rättslig grund:
6.1b: fullgöra ett avtal
6.1f: berättigade intressen

Dessa uppgifter sparas i max 24 månader efter senaste användning av läroplattformen.

Kakor ("cookies"):
Ett minimum av kakor används i kursplattformen. De krävs för att dina användardata ska följa med när du går mellan olika delar i plattformen.
Den ena kallas MOODLEID1_ och den andra är en s.k. sessionskaka som raderas när du loggar ut.
Inga övriga kakor förekommer under användningen av kursplattformen och inga externa företag eller organisationer används för att övervaka användningen.

Rättslig grund:
Krävs inte då de är av teknisk karaktär för att tjänsterna ska fungera.

Dessa uppgifter sparas i max 24 månader efter senaste användning av läroplattformen.

Varifrån får vi personuppgifterna?

All personlig information har vi fått av dig vid registreringen av ditt kurskonto.Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.